Welkom bij Jacqueline Blaak

Advies en coaching

Ontgrendel het ware potentieel. Ontdek hoe onze diensten jou helpen om positieve vlammetjes te herkennen en ze met hart en ziel aan te wakkeren om jouw ideale situatie te realiseren. Of die van je organisatie. Met onze kennis en ervaring met waarderend  actieonderzoek en waarderend coachen staan we klaar om de situatie die jij wilt veranderen, vernieuwen of ontwikkelen samen in de praktijk te onderzoeken. Zodat we ontdekken hoe en waarmee je jouw visie, idee en waarden en die van de organisatie om kunnen zetten in acties. 

Lees meer

Ontdek nieuwe perspectieven met waarderend coachen

Wij geloven  in een transformatieve dialoog en een onderzoek- en aciegerichte aanpak. Onze coaching gaat uit van de vragen die jouw bezighouden en je waarden. We gaan uit van het initieren van vernieuwde coversaties en acties in netwerken waarin jij, je team en organisatie zich in bewegen. We nemen niet het probleem maar de gewenste situatie als vertrekpunt. In onze coaching komen actie en reflectie en theorie en praktijk samen in het gezamenlijk gericht en zorgvuldig onderzoeken van jouw eigen praktijk. Dit leidt tot een verruiming van denkkaders en handelingsperspectieven.

Lees meer

Voor wie ?

Onze diensten kunnen worden ingezet in alle gevallen waarin mensen antwoorden willen op complexe verandervragen die hen bezighouden, nieuwsgierig naar iets zijn of waarin ze iets willen veranderen, vernieuwen of ontwikkelen. Want elk waarderend onderzoek dat je verricht , hoe groot of klein ook, levert nieuwe kennis op die jou of mensen in de organisatie kan aanzetten tot actie. 

Principes die we hanteren:

Je kunt naar onze principes kijken als waarden die we inpassen in onze werkwijze. Ze weerspiegelen onze kijk op de 'wereld'. Je kunt ze zelf ook oefenen. Onze vijf principes zijn:

  1. Woorden creeren werkelijkheden.
  2. Organisaties zijn knooppunten van menselijke interacties die binnen en buiten onlosmakelijk met elkaar verbindt.
  3. Onderzoeken en veranderen gaan gelijk op.
  4. Leren is een relationeel autonoom proces dat in dialoog plaatsvindt.
  5. Postieve beelden leveren positieve acties op. 

 

Neem contact op

Wat levert het op?

 Door onze werkwijze voelen mensen zich meer onderdeel van het proces en zijn daardoor vaak meer bereid om samen te werken en bij te dragen aan gezamenlijke doelen. Veranderingen zijn duurzamer en onderlinge relaties versterken. Het leidt tot meer inzicht in eigen praktijk, theoretische kennis,nieuwe waarheden, motivatie, innovatie en betrokkenheid. Omdat onze klanten zich gehoord en gewaardeerd voelen, oplossingen vaker aansluiten bij de praktijk, wensen en behoeften, leidt onze werkwijze tot hogere klanttevredenheid. 

 

Neem contact met mij op

Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar info@jacquelineblaak.nl of het contactformulier invullen. Vertel ons kort waar u over wilt spreken en laat uw telefoonnummer achter.

Neem contact met mij op

Let op

Bij klachten als paniek, dwang, psychosegevoeligheid en/of depressie kunnen de dialoogsessies helaas geen passende hulp bieden. Jacqueline is geen psycholoog, maar een didacticus en pedagoog die een luisterend oor biedt en samen met u onderzoekt en verkent.

Jacqueline is een inspirerende en activerende persoonlijkheid waarmee je heel goed kunt sparren. Ze kan goed luisteren en vervolgens samenvattend de vinger op de zere plek leggen.

Willy de Heer; Zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker, Zeer Makkelijk; Partner Serious Learning Games; Voorzitter Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

k heb Jacqueline leren kennen als een enorm bevlogen, enthousiaste, hartelijke, menselijke, scherpzinnige en betrokken pleitbezorger van ontwikkelingsgericht onderwijs. Jacqueline heeft er met veel inzet voor gezorgd dat de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (die zich inzet om het huidige onderwijsbestel te herzien in overeenstemming met het gedachtengoed van wijlen Dolf van den Berg) op de kaart is gezet.

Ik ben ervan overtuigd dat iedere club die met Jacqueline in zee gaat, enorm zal kunnen genieten van haar energieke en enthousiasmerende inzet!


Jan Bransen, Academic leader Radboud Teaching and Learning Centre at Radboud University

Jacqueline luistert met open houding en wil, compassie en nieuwsgierigheid en komt met vlijmscherpe samenvatting en analyse. Na het uitkristalliseren zet ze je in je kracht. Door haar enorme kennis van de onderwijswerkvloer geeft ze adviezen die je direct kunt gebruiken, feilloos deelt ze waardevolle informatie. Daarnaast creƫert ze ruimte om iets nieuws te laten ontstaan. Bij het ophangen na het gesprek denk ik; ja ik weet weer hoe we impact gaan maken!

( Els Mast, Pionier en vormgever bruisend onderwijs)

Ik heb Jacqueline leren kennen in het Rotterdamse onderwijs. En als mij iets inspireert, dan is het haar combinatie van visionair, innovator, motivator en creatievermogen. Met een positieve inslag. Een klankbord, die je helpt om snel zicht te krijgen op waar het nu echt om gaat, om potentieel naar boven te halen en dat ook concreet te maken. Met een groot hart voor kinderen en onderwijs. Een ervaren professional die anderen het beste gunt en kansen biedt, en dat vind ik bijzonder. Van coaching in persoonlijke ontwikkeling en inzet op bestuurlijk niveau tot en met aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling in onderwijs en maatschappij.

 

 Franca Gribnau -projectleider onderwijs en communicatie

Ik ben erg onder de indruk van de deskundigheid van Jacqueline. Ik heb haar 1x telefonisch gesproken om haar advies te vragen over een klant van mij. Ze had onwijs snel door waar het in de kern om draaide en heeft me hele concrete tips en adviezen gegeven waar ik enorm mee geholpen was en nog steeds ben. En wat heeft ze een passie voor het werk dat ze doet! Het komt recht uit haar hart, en dat voel je. Wil je vernieuwen binnen het onderwijs en zoek je je weg? Dan zou ik haar zeker eens bellen! 

 

Elodie van de Vijver communicatie specialist