Het Balanceren van Verandering

Duurzame ontwikkeling in het onderwijs vereist verandering op diverse maatschappelijke niveaus en in verschillende domeinen tegelijk. Maar hoe maak je keuzes die radicaal verschillen van gangbare praktijken en institutionele structuren? Jacqueline biedt begeleiding bij het volgen van initiatieven voor (systeem)innovatie om ervoor te zorgen dat de ambitie om fundamentele veranderingen te bewerkstelligen daadwerkelijk hoog wordt gehouden.

Lees meer

Integrale verandering en samenwerking

Het streven naar fundamentele verandering brengt onzekerheid en onenigheid met zich mee. Wat is waardevol? Waar streven we naar? Wat is haalbaar? Deze vragen blijven vaak onbeantwoord, en de uitkomst is onvoorspelbaar. Een integrale verandering, met diverse aspecten die tegelijkertijd moeten veranderen, vraagt om samenwerking over organisatiegrenzen heen. Jacqueline stimuleert het leerproces, helpt bij reflectie en biedt inzichten om obstakels te overwinnen.

Kiezen voor het belangrijkste

Reflexieve monitoring is een kwestie van balanceren. Jacqueline is als sparringpartner betrokken maar behoudt een zekere distantie op inhoud en sturing. Ze monitort zowel het proces als het menselijk handelen, gebruikmakend van richtlijnen voor het evalueren van complexiteit en het bieden van aanknopingspunten voor andere keuzes. Haar rol is om te helpen bij het kiezen van de belangrijkste acties op een bepaald moment.

Inbouwen van Reflectie?

Wil je reflectie inbouwen in je proces van verandering? Neem dan gerust contact op met Jacqueline Blaak-Venneman voor begeleiding en ondersteuning bij reflexieve monitoring.

Neem contact op