Verandering door samenwerking

Verken nieuwe perspectieven voor maatschappelijke uitdagingen

Sociale innovatie is een krachtig proces waarbij nieuwe ideeën, concepten en praktijken worden ontwikkeld en toegepast om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en verandering te bevorderen. In het domein van onderwijs streven we naar een meer inclusief, rechtvaardig en lerend systeem. Jacqueline Blaak richt zich op het creëren van nieuwe benaderingen, het opbouwen van lerende netwerken en het versterken van samenwerking om sociale innovatie te stimuleren.

Lees meer

Een oplossing voor elk vraagstuk

Elk vraagstuk verdient een eigen aanpak. Of het nu gaat om het verbeteren van de kwaliteit van uitvoeringsprogramma's, het onderzoeken van meertaligheid in taalonderwijs, het herontwerpen van onderwijsorganisatie of het terugvinden van motivatie, maatwerk staat centraal. Samen ontwikkelen we slimme interventies, stellen we een kennisagenda op en mobiliseren we netwerken om verandering te realiseren.

Stap voor stap naar verandering

Jacqueline hanteert een circulair gestructureerd model dat zes fasen omvat, gericht op fundamenteel begrip, inzichten en praktische toepassingen. Deze aanpak is zowel onderzoekend als ontwerpend van aard, waarbij verschillende stakeholders op verschillende manieren en momenten worden betrokken. Het proces is lerend en iteratief, waarbij systeeminnovatie wordt gestimuleerd door verruiming van denkkaders en handelingsperspectieven.

Ontdek de impact van jouw perspectief in de transformatieve dialoog

In de transformatieve dialoog onderzoekt Jacqueline samen met jou je eigen gedachten, overtuigingen en drijfveren. Deze dialoog leidt niet tot overeenstemming, maar tot verruiming en transformatie van denkkaders en handelingsperspectieven. 

Neem contact op

Samenwerken aan sociale innovatie en verandering

Laten we samenwerken aan sociale innovatie en verandering realiseren door dialoog, onderzoek en ontwerp. Durf jij de uitdaging aan? Neem contact op met Jacqueline Blaak om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op