Welkom bij Jacqueline Blaak

Advies en coaching

Ontgrendel het ware potentieel. Ontdek hoe onze diensten jou helpen om het volledige potentieel te benutten en de ideale toekomst te realiseren. Of die van je organisatie. Met onze kennis en ervaring in het onderwijs staan we klaar om samen met jou jouw situatie te ontrafelen, te doorgronden en te ontdekken hoe en waarmee je jouw visie en doelen of die van je idee, organisatie kunt realiseren. 

Lees meer

Ontdek samen nieuwe perspectieven voor onderwijsvernieuwing

Jacqueline Blaak gelooft in een transformatieve dialoog en een onderzoek- en ontwerpgerichte aanpak. Door transitie-systeemdenken en design thinking te combineren, ontwikkelen we concepten en programma's die leiden tot een verruiming van denkkaders en handelingsperspectieven. Samen kunnen we bouwen aan de toekomst van goed onderwijs.

Lees meer

Verken samen de gewenste situatie

Waar willen we naartoe als onderwijssector, als stichting, school? En hoe komen we daar? Laten we samen de toekomst verbeelden en werken aan een onderwijsopdracht die relevant is voor deze tijd,in deze context, in dit land. Durf jij met ons over te steken naar een betere, andere of nieuwe situatie? 

Stimuleer systeeminnovatie en paradigmaverschuiving

Verandering vraagt om een innovatieve benadering. Samen met onderwijsorganisaties, overheden, kennisinstellingen, ouders, leerlingen en de gemeenschap kunnen we werken aan systeeminnovatie op elke schaal. Laten we onze plek innemen en samen werken aan existentiële vraagstukken.

Neem contact op

Bouw samen aan ecosystemen voor leren en vernieuwing

Jacqueline Blaak bouwt ecosystemen van individuen en organisaties die samen leren en systeeminnovatie creëren in de gelaagdheid van de onderwijssector. Met haar ervaring, netwerk en onderwijsinhoudelijke kennis biedt ze ondersteuning en begeleiding voor wie streeft naar vernieuwing.

Neem contact met mij op

Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar info@jacquelineblaak.nl of het contactformulier invullen. Vertel ons kort waar u over wilt spreken en laat uw telefoonnummer achter.

Neem contact met mij op

Let op

Bij klachten als paniek, dwang, psychosegevoeligheid en/of depressie kunnen de dialoogsessies helaas geen passende hulp bieden. Jacqueline is geen psycholoog, maar een didacticus en pedagoog die een luisterend oor biedt en samen met u onderzoekt en verkent.

Jacqueline is een inspirerende en activerende persoonlijkheid waarmee je heel goed kunt sparren. Ze kan goed luisteren en vervolgens samenvattend de vinger op de zere plek leggen.

Willy de Heer; Zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker, Zeer Makkelijk; Partner Serious Learning Games; Voorzitter Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

k heb Jacqueline leren kennen als een enorm bevlogen, enthousiaste, hartelijke, menselijke, scherpzinnige en betrokken pleitbezorger van ontwikkelingsgericht onderwijs. Jacqueline heeft er met veel inzet voor gezorgd dat de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (die zich inzet om het huidige onderwijsbestel te herzien in overeenstemming met het gedachtengoed van wijlen Dolf van den Berg) op de kaart is gezet.

Ik ben ervan overtuigd dat iedere club die met Jacqueline in zee gaat, enorm zal kunnen genieten van haar energieke en enthousiasmerende inzet!


Jan Bransen, Academic leader Radboud Teaching and Learning Centre at Radboud University

Jacqueline luistert met open houding en wil, compassie en nieuwsgierigheid en komt met vlijmscherpe samenvatting en analyse. Na het uitkristalliseren zet ze je in je kracht. Door haar enorme kennis van de onderwijswerkvloer geeft ze adviezen die je direct kunt gebruiken, feilloos deelt ze waardevolle informatie. Daarnaast creëert ze ruimte om iets nieuws te laten ontstaan. Bij het ophangen na het gesprek denk ik; ja ik weet weer hoe we impact gaan maken!

( Els Mast, Pionier en vormgever bruisend onderwijs)

Ik heb Jacqueline leren kennen in het Rotterdamse onderwijs. En als mij iets inspireert, dan is het haar combinatie van visionair, innovator, motivator en creatievermogen. Met een positieve inslag. Een klankbord, die je helpt om snel zicht te krijgen op waar het nu echt om gaat, om potentieel naar boven te halen en dat ook concreet te maken. Met een groot hart voor kinderen en onderwijs. Een ervaren professional die anderen het beste gunt en kansen biedt, en dat vind ik bijzonder. Van coaching in persoonlijke ontwikkeling en inzet op bestuurlijk niveau tot en met aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling in onderwijs en maatschappij.

 

 Franca Gribnau -projectleider onderwijs en communicatie

Ik ben erg onder de indruk van de deskundigheid van Jacqueline. Ik heb haar 1x telefonisch gesproken om haar advies te vragen over een klant van mij. Ze had onwijs snel door waar het in de kern om draaide en heeft me hele concrete tips en adviezen gegeven waar ik enorm mee geholpen was en nog steeds ben. En wat heeft ze een passie voor het werk dat ze doet! Het komt recht uit haar hart, en dat voel je. Wil je vernieuwen binnen het onderwijs en zoek je je weg? Dan zou ik haar zeker eens bellen! 

 

Elodie van de Vijver communicatie specialist